trafflogga
DJUPVÅGSBEHANDLING - 
Atlas Maroone One


Djupvågsbehandling är en effektiv och skonsam behandling av hästens muskler, fascia/bindväv och nervsystem. 

Maskinens vågrörelser trycker vätska genom den genomsläppliga bindväven och återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela kroppen. Överansträngda eller ansträngda delar kan vara sammanklistrade och torra. Hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar.
Vibrationerna och deras svängningar når igenom kroppens försvarsmekanismer som då släpper sitt muskulära motstånd. Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Hästen upplever behandlingen behaglig, och man kan även jobba runt problemområden och få effekt även där.

* Det är en skonsam och behaglig behandling

* Ökar rörlighet och smidighet