PHARMALIGHT LED-LJUSBEHANDLING

  • Genom LED-ljus tillförs ljus i optimala våglängder. 
  • ATP produktionen ökar i mitokondrien och underlättar för cellerna att ta upp näringsämnen snabbare samt att göra av med slaggprodukter snabbare. ATP förser cellerna med kemisk energi som driver kemiska reaktioner i cellen. 
  • När en skada inträffat kan man undvika celldöd genom att använda sig av LED-ljus så snabbt som möjligt. Man ökar cellproduktionen. 
  • LED-ljus förhindrar överproduktion av ärrvävnad och ger snabbare cellulär föryngring, cellen laddas för att återfå sin normala funktion. 
  • LED-ljus dämpar inflammationen och hjälper cellen att ta upp näringsämnen och syre från omgivande vävnad och blodkärl. 
  • Lymfsystemets kärldiameter och flödet i lymfsystemet kan dubblas vid LED-ljusanvändning, likaså venösa och arteriella diametrar kan öka. Därmed kan ödem tömmas snabbare för att minska svullnad. 
  • NIR (nära infrarött ljus) har visat sig öka immunsystemets funktion. Lokal användande av LED-ljus vid ett sår ökar immunsystemets effekt generellt. 
  • Blodtillförseln ökar till områden  med hjälp av LED-ljus. Läkeprocessen påskyndas genom att cellerna förses med mer syre och näring som behövs för att läka de skadade cellerna. 
  • LED-ljus hjälper till att minska retning av nervvävnad och kan därigenom minska smärta. En ökning av endorfiner och serotonin ökar också, vilket ger ytterligare smärtlindring. Och har en lugnande effekt.

BOKA TID 

Maila till lotta.traff@telia.com eller ring 0708 56 23 61