trafflogga

Roger & Lotta Träff

Norrhult Asplund 1

590 78 Vreta Kloster
 

Lotta mobil 070-8562361,
administrativa frågor

 

Roger mobil 070-5978223,
hovslageri 
Teltid Roger 7.30 - 8.00 vardagar

Mail: lotta.traff@telia.com
Frågor besvaras även via mail


GPS
WGS84: N 58° 30.787', E 15° 38.1212'
Decimal: 58.5131, 15.6354