trafflogga

Roger & Lotta Träff
 

Lotta mobil 070-8562361,
administrativa frågor

 

Roger mobil 070-5978223,
hovslageri 
Teltid Roger 7.30 - 8.00 vardagar

Mail: lotta.traff@telia.com
Frågor besvaras även via mail