trafflogga

Roger & Lotta Träff
 

Lotta mobil 070-8562361,
administrativa frågor

 

Roger mobil 070-5978223,
hovslageri 
Teltid Roger 7.30 - 8.00 vardagar

Övrig tid går det bra att skicka mail till lotta.traff1@gmail.com 
Detgår även bra att maila för frågor.